PN-Z-04036-5:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Część 5: Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par nitrobenzenu na żelu krzemionkowym, ekstrakcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie nitrobenzenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,33 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04036-5:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nitrobenzenu -- Część 5: Oznaczanie nitrobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 27-04-2005
Data wycofania 25-09-2017
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30