PN-Z-04031-10:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par aniliny na żelu krzemionkowym, desorpcji etanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie aniliny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04031-10:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aniliny i jej pochodnych -- Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-04-2001
Data wycofania 30-08-2017
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30