PN-Z-04021-03:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Badania higieniczne -- Materiały i wyroby stosowane w budownictwie -- Oznaczanie substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielających się z materiałów lub wyrobów do powietrza doświadczalnych pomieszczeń budynków

Zakres

Norma jest stosowana dla: legalizacji materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie, określenia zagrożenia zdrowia użytkowników pomieszczeń, w których będą stosowane określone materiały i wyroby, określenia czasu sezonowania dla pomieszczeń, w których mogą być zastosowane badane materiały i wyroby. Podano pobieranie próbek dla badań higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, pakowanie, przechowywanie i transport próbek materiałów stosowanych w budownictwie, wybór pomieszczenia do badań, przygotowanie pomieszczeń do badań, pobieranie próbek powietrza w pomieszczeniu, oznaczanie substancji szkodliwych w próbkach powietrza oraz określenie zaniku dynamiki emisji substancji szkodliwych (załącznik 1), dokumentacja badań (załącznik 2)

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-04021-03:1990 - wersja polska
Tytuł Badania higieniczne -- Materiały i wyroby stosowane w budownictwie -- Oznaczanie substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielających się z materiałów lub wyrobów do powietrza doświadczalnych pomieszczeń budynków
Data publikacji 29-09-1990
Data wycofania 04-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20, 91.100.01