PN-Z-04009-9:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Saltzmana

Zakres

Podano metodę oznaczania dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym w próbkach 30-minutowych i 24-godzinnych pobieranych do płuczek zawierających jako roztwór pochłaniający roztwór wodorotlenku sodu z dodatkiem arsenianu (III) sodu. Oznaczalność metody dla próbek średniodobowych wynosi 2 mikrograma w 1 m3 powietrza. Podano sposób unieszkodliwiania zużytego roztworu pochłaniającego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-9:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Saltzmana
Data publikacji 18-09-1997
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20