PN-Z-04009-12:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Część 12: Oznaczanie tlenku diazotu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pobieraniu próbek powietrza do specjalnych worków z tworzywa sztucznego i bezpośrednim oznaczaniu za pomocą chromatografii gazowej z detekcją masową. Najmniejsze stężenie tlenku diazotu, jakie można oznaczyć podaną metodą, wynosi 18 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-12:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Część 12: Oznaczanie tlenku diazotu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 08-04-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30