PN-Z-04009-07:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem fenolodwusulfonowym

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania zawartości kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu w powietrzu otaczającym stanowiska pracy, przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitamo-higienicznych w przypadku:
a) nieobecności tlenków azotu - wg 8 a),
b) obecność tlenków azotu - wg 8 b).
W przypadku obecności tlenków azotu otrzymany wg sposobu wymienionego w a) wynik odpowiada sumie zawartości kwasu azotowego i tlenków azotu w przeliczeniu na kwas azotowy. Oznaczalność metody w warunkach pobierania próbek wg p. 6 i wykonania oznaczenia wg p. 8 wynosi 5 mg kwasu azotowego w 1 m3 powietrza. Metody nie należy stosować w obecności chlorków, bromków, żelaza i substancji organicznych zawierających azot.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-07:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie kwasu azotowego oraz sumy kwasu azotowego i tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z kwasem fenolodwusulfonowym
Data publikacji 19-03-1974
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30