PN-Z-04009-06:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie sumy tlenków azotu w gazach odlotowych (emisja) w przeliczeniu na dwutlenek azotu metodą spektrofotometryczną z salicylanem sodowym

Zakres

Metoda jest stosowana w celu określenia emisji tlenków azotu do atmosfery. Metoda jest stosowana do oznaczenia zawartości azotu i jego związków, w przeliczeniu na dwutlenek azotu, w zakresie stężeń od 10 do 500 miligramów w metrze sześciennym. Metoda polega na utlenieniu tlenków azotu, utworzeniu barwnego związku, spektrofotometrycznym oznaczaniu. Podano odczynniki i roztwory, aparaturę i przyrządy, przygotowanie skali wzorców i sporządzenie krzywej wzorcowej, pobieranie próbek, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-06:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie sumy tlenków azotu w gazach odlotowych (emisja) w przeliczeniu na dwutlenek azotu metodą spektrofotometryczną z salicylanem sodowym
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40