PN-Z-04008-6:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek gazów odlotowych z procesów wypalania klinkieru cementowego i wapna do oznaczania zanieczyszczeń gazowych

Zakres

Określono sposób pobierania próbek gazów odlotowych z procesów wypalania w przemyśle cementowym i wapienniczym do oznaczania w nich stężeń SO2, NO i CO. Podano podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące ogólnych zasad pobierania próbek oraz wymagania dotyczące niezbędnych elementów układów pobierania próbek (materiały i sposoby montażu). Podano 4 definicje na potrzeby normy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-6:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Pobieranie próbek gazów odlotowych z procesów wypalania klinkieru cementowego i wapna do oznaczania zanieczyszczeń gazowych
Data publikacji 16-03-2000
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.40