PN-Z-04004-10:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego -- Oznaczanie par alkoholu 2-etoksyetylowego w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par alkoholu 2-etoksyetylowego na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 1 ug w 1 metrze sześciennym powietrza. Oznaczalność metody wynosi 1 ug w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04004-10:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego -- Oznaczanie par alkoholu 2-etoksyetylowego w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 11-03-1991
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20