PN-Z-04003-01:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości talu i jego związków -- Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną przy użyciu rodaminy B

Zakres

Metoda jest stosowana podczas przeprowadzania kontroli sanitarno - higienicznej. Dolna granica oznaczania wynosi 0,033 miligrama na metr sześcienny powietrza. Metoda polega na pobraniu próbki powietrza na filtrze membranowym, mineralizacji próbki, utworzeniu z rodaminą B barwnego kompleksu talu, ekstrakcji eterem izopropylowym oraz oznaczeniu talu i jego związków metodą kolorymetryczną. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, przygotowanie próbek do badań, przygotowanie skali wzorców, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04003-01:1983 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości talu i jego związków -- Oznaczanie talu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną przy użyciu rodaminy B
Data publikacji 14-09-1983
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30