PN-Z-02007-02:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny przeciwpyłowy i filtry przeciwpyłowe -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02007-02:1980 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny przeciwpyłowy i filtry przeciwpyłowe -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania
Data publikacji 30-06-1980
Data wycofania 01-01-1993
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30