PN-Z-02023:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec chloropikryny

Zakres

Wprowadzono ujednoliconą metodę wagową oznaczania czasu przebicia pochłaniaczy i filtropochłaniaczy wobec chloropikryny. Zamieszczono rysunek stanowiska pomiarowego. Podano sposób wykonania oznaczania i obliczenia wyniku pomiaru

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02023:1998 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec chloropikryny
Data publikacji 12-01-1998
Data wycofania 26-09-2007
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30