PN-Z-04005-03:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkaliów -- Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy przy kontroli warunków sanitarno - higienicznych. Metody nie stosuje się, jeżeli próbka powietrza zawiera inne wodorotlenki lub kwasy. Najmniejsza ilość wodorotlenku potasu jaka może być oznaczona wynosi 0,20 miligrama na metr sześcienny powietrza. Metoda polega na pochłonięciu wodorotlenku potasu w wodzie i kolorymetrycznym oznaczaniu wodorotlenku potasu przy długości fali 617 nm w obecności błękitu bromotymolowego. Podano wytyczne ogólne dotyczące szkła laboratoryjnego i przygotowania próbek, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców, sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04005-03:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkaliów -- Oznaczanie wodorotlenku potasowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 04-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30