PN-Z-02014-04:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 149:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań półmasek filtrujących

Zakres

Norma jest stosowana przy projektowaniu, produkcji, dopuszczeniu do użytkowania, a także przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, katalogów i informatorów. Podano wymagania ogólne dotyczące materiału, konstrukcji i montażu, 10 wymagań szczegółowych oraz metody badań, które należy stosować w celu sprawdzenia tych wymagań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02014-04:1992 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań półmasek filtrujących
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 149:1996 - wersja polska