PN-Z-02014-03:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań filtrów

Zakres

Norma jest stosowana przy projektowaniu, produkcji, dopuszczania do użytkowania, a także przy opracowywaniu dokumentacji technicznej, katalogów i informatorów. Podano wymagania ogólne dotyczące materiałów i konstrukcji filtrów, 5 wymagań szczegółowych oraz metody badań, które należy stosować w celu sprawdzenia tych wymagań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02014-03:1992 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań filtrów
Data publikacji 26-06-1992
Data wycofania 09-12-1999
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska