PN-Z-02013-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 139:1997 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Urządzenia wężowe -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcja użytkowania

Zakres

Normę stosuje się przy produkcji i znakowaniu wyrobów oraz przy opracowywaniu instrukcji użytkowania. Podano sposób budowy napisów informacyjnych, w tym miejsce napisu, informacje handlowe, informacje dotyczące stosowania wyrobu oraz sposób budowy instrukcji użytkowania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02013-02:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Urządzenia wężowe -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcja użytkowania
Data publikacji 21-12-1987
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 139:1997 - wersja polska