PN-EN 139:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14594:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie

Zakres

Podano minimalne wymagania dla aparatów wężowych sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika, stosowanych do ochrony układu oddechowego z wyjątkiem tych, które stanowią wyposażenie sprzętu ucieczkowego i do nurkowania oraz są używane w czasie obróbki strumieniowo-ściernej. Podano opisy badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do oceny sprzętu zgodnie z wymaganiami

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 139:1997/Ap1:2003P
View FilePN-EN 139:1997/AC:2000P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 139:1997 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika -- Wymagania, badanie, znakowanie
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 15-07-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 139:1994 [IDT]
Zastępuje PN-Z-02013-02:1987 - wersja polska
ICS 13.340.30
Zastąpiona przez PN-EN 14594:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 139:1997/AC:2000P, PN-EN 139:1997/A1:2002P, PN-EN 139:1997/Ap1:2003P