PN-W-89308:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Okrętowe urządzenia ładunkowe -- Zaczepy masztowe topenantowe

Zakres

W niniejszej normie określono wymiary oraz materiały zaczepów masztowych i sworzni ustalających do zespołów łożysk topenanty i łożysk bloków kierunkowych renera, stosowanych w bomowych urządzeniach ładunkowych na statkach wodnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-89308:1993 - wersja polska
Tytuł Okrętowe urządzenia ładunkowe -- Zaczepy masztowe topenantowe
Data publikacji 09-06-1993
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza ISO 8314:1987 [IDT]
Zastępuje PN-W-89308:1965 - wersja polska
ICS 47.020.40