PN-M-34502:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Gazociągi i instalacje gazownicze -- Obliczenia wytrzymałościowe

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych oraz symbole literowe, nazwy i jednostki miar poszczególnych wielkości występujące w treści normy. Norma obejmuje zasady wykonywania obliczeń wytrzymałościowych rurociągów gazu z instalacjami, wykonanych z rur stalowych o przekroju kołowym, w zakresie średnicy nominalnej do 1400 mm. Norma nie dotyczy rurociągów do przesyłania gazów technicznych i gazu węglowodorowego. Ustalono zasady i metody obliczeń dotyczące różnych przypadków obciążeń

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-34502:1990 - wersja polska
Tytuł Gazociągi i instalacje gazownicze -- Obliczenia wytrzymałościowe
Data publikacji 08-06-1990
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
ICS 75.200