PN-V-85001:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Nurkowanie w celach militarnych -- Aparaty nurkowe o obiegu półzamkniętym i zamkniętym -- Klasyfikacja i wymagania

Zakres

Podano klasyfikację aparatów nurkowych o obiegu półzamkniętym i zamkniętym. Opisano wymagania dotyczące materiałów, elementów składowych, konserwacji i przechowywania. Podano definicje następujących terminów: aparat nurkowy o obiegu półzamkniętym, nurkowy aparat o obiegu zamkniętym, obieg oddechowy aparatu nurkowego, pochłaniacz dwutlenku węgla, urządzenie dozujące, zawór dodawczy, zawór nadmiarowy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-85001:2000 - wersja polska
Tytuł Nurkowanie w celach militarnych -- Aparaty nurkowe o obiegu półzamkniętym i zamkniętym -- Klasyfikacja i wymagania
Data publikacji 29-12-2000
Data wycofania 17-08-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176, Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
ICS 97.220.40, 95.020