PN-V-84009:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Uzupełnianie zapasów okrętów na morzu -- Stanowiska przeładunkowe -- Wymagania ogólne

Zakres

Określono wymagania dotyczące liczby i rozmieszczenia stanowisk przeładunkowych służących do uzupełniania zapasów na morzu (ładunków stałych i płynnych). Podano wymagania odnośnie do zdolności przeładukowej stanowisk. Podano definicje następujących terminów: stanowisko pojedyncze, stanowisko podwójne i przestrzeń robocza

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-84009:2002 - wersja polska
Tytuł Uzupełnianie zapasów okrętów na morzu -- Stanowiska przeładunkowe -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-03-2002
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza STANAG 1310:1999 [MOD]
ICS 47.020.40, 95.020