PN-V-04002-8:1997 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Badania odporności na długoletnie składowanie za pomocą zmiennych cykli temperaturowych

Zakres

Opisano metodę przyspieszonego starzenia wyrobów pirotechnicznych i mieszanin pirotechnicznych. Metoda ta pozwala na uzyskanie przybliżonej prognozy odporności danego wyrobu na długoletnie składowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04002-8:1997 - wersja polska
Tytuł Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Badania odporności na długoletnie składowanie za pomocą zmiennych cykli temperaturowych
Data publikacji 07-07-1997
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 1, Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30