PN-T-90251:1965 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-T-90251:1976 - wersja polska

Przewody telekomunikacyjne ogólnego przeznaczenia do połączeń ruchomych -- Sznury szychowe o izolacji i odzieży włóknistej do aparatów telefonicznych

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-T-90251:1965 - wersja polska
Tytuł Przewody telekomunikacyjne ogólnego przeznaczenia do połączeń ruchomych -- Sznury szychowe o izolacji i odzieży włóknistej do aparatów telefonicznych
Data publikacji 25-09-1965
Data wycofania 01-07-1977
Grupa cenowa XZ
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-T-90011:1952 - wersja polska
ICS 33.120.20
Zastąpiona przez PN-T-90251:1976 - wersja polska