PN-B-03407:1955 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03407:1968 - wersja polska

Centralne ogrzewanie -- Obliczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczania powierzchni ogrzewalnej kotłów do centralnego ogrzewania i innych celów grzejnych.

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-03407:1955 - wersja polska
Tytuł Centralne ogrzewanie -- Obliczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów
Data publikacji 31-12-1955
Data wycofania 01-01-1970
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 91.140.10
Zastąpiona przez PN-B-03407:1968 - wersja polska