PN-T-45000-3:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i telewizji -- Wymagania i badania -- Systemy uziemiające w obiektach radiofonii i telewizji

Zakres

Niniejsza norma dotyczy radiowych i telewizyjnych ośrodków studyjnych, stacji nadawczych i retransmisyjnych oraz radiolinii. Zawiera ona wymagania dla systemów uziemienia koniecznych dla prawidłowego działania wyposażenia i instalacji w obiektach radiofonii i telewizji. Norma określa rodzaj systemu uziemienia i wyrównywania potencjałów niezbędnych w danym obiekcie (funkcjonalne, funkcjonalno-ochronne) oraz jego parametry

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-45000-3:1998 - wersja polska
Tytuł Uziemienia i wyrównywanie potencjałów w obiektach telekomunikacji, radiofonii i telewizji -- Wymagania i badania -- Systemy uziemiające w obiektach radiofonii i telewizji
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 27-10-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
ICS 33.020