PN-T-42116:1994 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Funkcje sterujące do komunikacji tekstowej

Zakres

Norma definiuje funkcje sterujące i ich kodowe reprezentacje. Stosowana jest wyłącznie do tekstów utworzonych ze znaków. Nie definiuje żadnych funkcji sterujących procesami przesyłania i odbioru informacji. Aneksy A, B, i C są dołączone wyłącznie w celach informacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-42116:1994 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Funkcje sterujące do komunikacji tekstowej
Data publikacji 03-10-1994
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 10538:1991 [EQV]
ICS 35.040.10