PN-Z-04310:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tolueno-2,4-diaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na absorpcji tolueno-2,4-diaminy w roztworze 1-(2-metoksyfenylo)piperazyny w toluenie, odparowaniu toluenu, rozpuszczeniu suchej pozostałości w metanolu i analizie otrzymanego roztworu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie tolueno-2,4-diaminy, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,01 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04310:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tolueno-2,4-diaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30