PN-S-48007:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pojazdy drogowe -- Zamki i zawiasy drzwi i pokryw oraz spinacze burt skrzyń ładunkowych -- Wymagania i badania

Zakres

Opisano wymagania i metody badań zamków i zawiasów drzwi i pokryw oraz spinaczy burt skrzyń ładunkowych pojazdów drogowych kategorii M2, M3, N2, N3,i O. Podano 10 definicji dotyczących drzwi, pokryw oraz obciążeń wzdłużnych i poprzecznych. Opisano wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe zamków, zawiasów i spinaczy burt skrzyń ładunkowych oraz wymagania dotyczące cechowania, rodzajów i programu badań, sposóbu pobierania próbek. Podano opis badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-48007:1997 - wersja polska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Zamki i zawiasy drzwi i pokryw oraz spinacze burt skrzyń ładunkowych -- Wymagania i badania
Data publikacji 25-04-1997
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
ICS 43.040.60