PN-T-20153:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Protokół zapewniający bezpołączeniową usługę transportową

Zakres

W niniejszej normie określono:
a) procedury bezpołączeniowej transmisji danych informacji sterującej protokołu, od pojedynczej stacji transportowej do pojedynczej partnerskiej stacji transportowej;
b) kodowanie jednostek danych protokołu transportowego, stosowanych przy transmisji danych i informacji sterującej;
c) procedury poprawnej interpretacji informacji sterującej protokołu transportowego; i
d) wymagania funkcjonalne odnośnie realizacji zgodnych z niniejszą normą.
Procedury zdefiniowano przez:
a) interakcje między partnerskimi stacjami transportowymi polegające na wymianie jednostek protokołu transportowego;
b) interakcje między stacją transportową a użytkownikiem usługi transportowej polegające na wymianie prymitywów usługi transportowej;
c) interakcje między stacją transportową a dostarczycielem usługi sieciowej polegające na wymianie prymitywów usługi sieciowej.
W niniejszej normie określono protokół transportowy bezpołączeniowy. Protokół transportowy połączeniowy opisano w ISO 8073.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-20153:1993 - wersja polska
Tytuł Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Protokół zapewniający bezpołączeniową usługę transportową
Data publikacji 30-09-1993
Data wycofania 20-11-2015
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ICS 35.100.40