PN-R-04107:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy

Zakres

Podano zakres stosowania normy. Określono zasadę metody, która polega na wydzieleniu substancji aktywnej z próbki gleby lub materiału roślinnego w procesie ekstrakcji acetonitrylem z jednoczesną jej hydrolizą do formy ketonowej, oczyszczeniu ekstraktu metodą chromatografii kolumnowej i mikrokolumnowej i oznaczaniu zawartości fenoksypropu etylowego w badanej próbce metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem detekcji UV. Podano stosowaną aparaturę i przyrządy, odczynniki, roztwory i materiały. Określono warunki pracy chromatografu cieczowego i sporządzanie krzywej wzorcowej. Podano sposób pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek. Omówiono wykonanie oznaczania. Podano sposób obliczania wyników oraz wynik końcowy oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04107:1994 - wersja polska
Tytuł Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy
Data publikacji 03-10-1994
Data wycofania 23-09-2020
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.01, 65.020.20