PN-R-04106:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pirydat

Zakres

Ustalono oznaczalność metody na poziomie 0,002 mg pirydatu w 1 kg gleby lub materiału roślinnego. Metoda polega na wydzieleniu substancji aktywnej z próbki gleby lub materiału roślinnego w procesie ekstrakcji metanolem i hydrolizie do formy fenolowej, oczyszczeniu ekstraktu metodą chromatografii kolumnowej i mikrokolumnowej i oznaczaniu zawartości pirydatu w badanej próbce metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z zastosowaniem detektora UV

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-04106:1993 - wersja polska
Tytuł Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - pirydat
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 04-09-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 13.080.01, 65.020.20