PN-P-85016:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 699:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Wyroby powroźnicze polipropylenowe

Zakres

Norma dotyczy sznurów, linek i lin polipropylenowych kręconych i plecionych o różnym przeznaczeniu. Nie dotyczy sznurków do maszyn rolniczych. Podano wymagania o charakterze ogólnym oraz szczegółowym w zakresie wskaźników fizyko-mechanicznych. Wartości wskaźników oraz metody badań przedstawiono w tablicy. Określono wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Opisano badania odbiorcze

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-85016:1991 - wersja polska
Tytuł Wyroby powroźnicze polipropylenowe
Data publikacji 01-03-1991
Data wycofania 02-09-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-81201-31:1977 - wersja polska
ICS 59.080.50
Zastąpiona przez PN-EN 699:1999 - wersja polska