PN-P-04674:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Przędza -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym metodą pasmową

Zakres

Określono dwie metody wyznaczania siły zrywającej: metoda A - przy stałym czasie do zerwania, metoda B - przy stałej prędkości zacisku ruchomego. Dla każdej metody podano zasadę, warunki wyznaczania, stosowane przyrządy, sposób przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania wytrzymałości właściwej pasma i przędzy w paśmie, liczbę pomiarów i sposób podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04674:1987 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Przędza -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym metodą pasmową
Data publikacji 25-02-1987
Data wycofania 24-10-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
ICS 59.080.20