PN-P-22024:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Skóry lisów niebiesko-szroniastych

Zakres

Norma dotyczy surowych skór lisów niebiesko-szroniastych (krzyżówek Vulpex vulpex x alopex logopus) w obrocie handlowym. W zależności od kategorii okrywy włosowej i kategorii wad, skóry podzielono na 5 klas. W każdej klasie jakości wyróżniono 4 wielkości skór (zależnie od długości). Podano wymagania ogólne dotyczące sposobu zdjęcia i konserwacji skóry, charakterystykę okrywy włosowej oraz kategorię wad podano w tabeli 2. w tabeli 3 - 11 rodzajów wad i uszkodzeń skór z podziałem na wady małe, średnie i duże. W tabeli 4 zamieszczono klasyfikację jakościową skór. Podano wytyczne pakowania, przechowywania i transportu. Badania - wg PN-83/P-22028. W załączniku zamieszczono rysunek z wymiarami prawidła do formowania i suszenia skór lisów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-22024:1990 - wersja polska
Tytuł Skóry surowe zwierząt futerkowych -- Skóry lisów niebiesko-szroniastych
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 09-10-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
ICS 59.140.20