PN-P-04666:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Przędza -- Wyznaczanie nierównomierności wymieszania włókien na powierzchni przędz celulozowo-poliestrowych

Zakres

Opisano metodę mikroskopową. Podano zasadę metody, stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania empirycznej wariancji liczby włókien w paśmie i teoretycznej wariancji liczby włókien celulozowych i poliestrowych w paśmie, sposób obliczania i podawania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04666:1985 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Przędza -- Wyznaczanie nierównomierności wymieszania włókien na powierzchni przędz celulozowo-poliestrowych
Data publikacji 26-06-1985
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
ICS 59.080.20