PN-P-04660:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3415:1998 - wersja polska, PN-ISO 3416:1998 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu statycznym

Zakres

Opisano metodę wyznaczania odkształcenia trwałego włókienniczych pokryć podłogowych po ściskaniu statycznym. Podano wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych oraz sposób rejestracji i obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-04660:1987 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu statycznym
Data publikacji 19-02-1987
Data wycofania 23-07-1998
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 27, Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04660:1976 - wersja polska
ICS 97.150
Zastąpiona przez PN-ISO 3415:1998 - wersja polska, PN-ISO 3416:1998 - wersja polska