PN-P-01717:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Nici szwalne -- Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań

Zakres

Przedstawiono w formie tabelarycznej wykaz podstawowych i uzupełniających wskaźników technologicznych i użytkowych (27), niezbędnych do ustalenia przydatności użytkowej nici. Wykaz wskaźników uzależniono od przeznaczenia użytkowego i rodzaju wykończenia oraz od rodzaju surowca. Podano wykaz norm związanych informujących o metodach wyznaczania poszczególnych wskaźników

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-01717:1991 - wersja polska
Tytuł Nici szwalne -- Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań
Data publikacji 31-01-1991
Data wycofania 19-09-2003
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 22, Odzieżownictwa
Zastępuje PN-P-01717:1980 - wersja polska
ICS 59.080.20