PN-O-79100-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 24180-2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Opakowania transportowe z zawartością -- Postanowienia ogólne dotyczące opracowywania programów badań właściwości użytkowych -- Dane liczbowe

Zakres

Podano dane do ustalenia parametrów i charakterystyk badań. Ustalono metody badań i parametry wymagające określenia liczbowego przed każdym badaniem (10). Przedstawiono zalecane wartości parametrów badań dla całego systemu dystrybucji, dla transportu samochodowego, kolejowego, wodnego, powietrznego i składowania. Opisano czynniki modyfikujące wartość parametrów badań. Przedstawiono zasady (zawarto przykłady) opracowania programów badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-O-79100-02:1992 - wersja polska
Tytuł Opakowania transportowe z zawartością -- Postanowienia ogólne dotyczące opracowywania programów badań właściwości użytkowych -- Dane liczbowe
Data publikacji 28-12-1992
Data wycofania 15-07-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza ISO 4180-2:1980 [IDT]
Zastępuje PN-O-79100:1986 - wersja polska
ICS 55.180.40
Zastąpiona przez PN-EN 24180-2:2002 - wersja angielska