PN-M-73008-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Pomiar wartości średniej ciśnienia w warunkach stanu ustalonego w przewodzie zamkniętym

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest sposób pomiaru wartości średniej ciśnienia, w warunkach stanu ustalonego w przewodach rurowych zamkniętych, stosowanych w napędach i sterowaniach hydraulicznych. Normę należy stosować do pomiarów wartości średniej ciśnienia, w warunkach stanu ustalonego w przewodach zamkniętych o średnicach wewnętrznych większych niż 3 mm, w których odbywa się przekazywanie cieczy roboczej przy wartościach średnich prędkości przepływu mniejszych niż 25 m/s i przy wartościach średnich ciśnienia statycznego, w warunkach stanu ustalonego, mniejszych niż 70 MPa. Norma nie dotyczy czujników wpuszczanych w przewód lub zamocowanych na ściance przewodu hydraulicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-73008-02:1993 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Pomiar wartości średniej ciśnienia w warunkach stanu ustalonego w przewodzie zamkniętym
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 9110-2:1990 [IDT]
ICS 23.100.01