PN-M-73008-01:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Ogólne zasady pomiarów

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy są ogólne zasady pomiarów wielkości charakterystycznych w warunkach statycznych lub stanu ustalonego. Norma obejmuje wymagania dotyczące źródeł i wartości bezwzględnych błędów występujących podczas wzorcowania i pomiarów elementów stosowanych w napędach i sterowaniach hydraulicznych oraz wymagania praktyczne dotyczące oceny zdolności aparatury pomiarowej a tym samym poziomu dokładności aparatury pomiarowej lub nadające kierunki rozwoju aparatury, która będzie spełniać wymagany poziom dokładności.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-73008-01:1993 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Technika pomiarowa -- Ogólne zasady pomiarów
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 9110-1:1990 [IDT]
ICS 23.100.01