PN-M-71088:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane -- Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i ebonitowych

Zakres

Określono wytyczne wykonania oraz wymagania i badania przeprowadzane przy odbiorze wykładziny gumowej lub ebonitowej aparatów, zbiorników oraz rurociągów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. Podano definicje wykładziny antykorozyjnej, płyty gumowej i płyty ebonitowej oraz odporności chemicznej. Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy przy nakładaniu wykładziny antykorozyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-71088:1998 - wersja polska
Tytuł Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane -- Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i ebonitowych
Data publikacji 18-02-1998
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ICS 23.020.01, 23.040.01, 71.120.99