PN-M-48090:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów -- Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące dokumentacji technicznej niezbędnej przy budowie rusztowań. Opisano główne, funkcjonalne części rusztowań. Wymieniono stosowane rozwiązania fundamentów rusztowań i określono dla nich wymagania. Sformułowano wymagania dotyczące materiałów do budowy rusztowań. Określono zasady montażu i demontażu rusztowań ze stalowych elementów składanych i podano warunki odbioru tych prac. Ustalono rodzaje i metody badań oraz podano zasady oceny wyników. Określono elementy protokółu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-48090:1996 - wersja polska
Tytuł Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów -- Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań
Data publikacji 25-11-1996
Data wycofania 08-10-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
ICS 91.220, 93.040