PN-M-47900-2:1996 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

Zakres

Ustalono terminologię dotyczącą elementów rusztowań stojakowych, sposoby ich obliczania, wymagania dotyczące materiałów, budowy, montażu i eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-47900-2:1996 - wersja polska
Tytuł Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur
Data publikacji 25-11-1996
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Zastępuje PN-M-47900-01:1978 - wersja polska
ICS 91.220