PN-M-44005:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9906:2002 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Pompy wirowe -- Pomiary wielkości charakterystycznych

Zakres

Podano pomiary klasy B i C wielkości charakterystycznych przeprowadzanych w warunkach występujących na stanowiskach badawczych bez uwzględniania instalacji, w której pompa ma pracować. Zdefiniowano klasy B i C pomiarów. Ustalono symbole wielkości i jednostki miar. Podano warunki ogólne pomiarów. Opisano pomiary wielkości charakterystycznych podając każdorazowo zasadę metody, aparaturę i przyrządy pomiarowe, sposób pomiaru oraz obliczanie wyników pomiarów i błędów pomiarów, sporządzanie charakterystyk pomp z uwzględnieniem błędów pomiarów oraz protokołu pomiarów. Norma nie dotyczy pomp odwracalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-44005:1985 - wersja polska
Tytuł Pompy wirowe -- Pomiary wielkości charakterystycznych
Data publikacji 27-03-1985
Data wycofania 18-02-2002
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Zastępuje PN-M-44005:1978 - wersja polska
ICS 23.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9906:2002 - wersja polska