PN-M-42378:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych -- Wytyczne dotyczące wpływu odchyleń od wymagań i warunków stosowania podanych w ISO 5167-1

Zakres

Określono geometrię i zasady stosowania kryz z wlotem stożkowym, kryz kwadratowych oraz kryz mimośrodowych. Zawarto też zalecenia dotyczące znormalizowanych kryz i dysz nie spełniających wymagań podanych w PN-EN ISO 5167-1:2000. Podano 2 definicje: krawędź prostokątna, ostrość krawędzi

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42378:2001 - wersja polska
Tytuł Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych -- Wytyczne dotyczące wpływu odchyleń od wymagań i warunków stosowania podanych w ISO 5167-1
Data publikacji 16-07-2001
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza ISO/TR 12767:1998 [IDT]
ICS 17.120.10