PN-M-42367:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Pomiary przepływu płynu -- Pomiary prędkości przepływu za pomocą rurek spiętrzających

Zakres

Podano oznaczenia (literowe), nazwy i jednostki miar poszczególnych wielkości występujących w treści normy oraz określenia pojęć specjalistycznych (5). Ustalono warunki stosowania rurek spiętrzających oraz zasady postępowania przy pomiarach i obliczania prędkości przepływu. Opisano czynniki zakłócające wyniki pomiarów oraz charakterystykę błędów pomiarów. Podano sposoby określania niepewności pomiaru i wyrażania wyników pomiaru. Zamieszczono 4 rysunki i 6 tablic

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42367:1981 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu płynu -- Pomiary prędkości przepływu za pomocą rurek spiętrzających
Data publikacji 25-03-1981
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ICS 17.120.01