PN-M-42053:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Urządzenia pneumatyczne analogowe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące budowy i działania urządzeń. Podano warunki przeprowadzenia badań oraz sposoby sprawdzenia zgodności wykonania z wymaganiami normy. Zamieszczono informacje dotyczące podstawowych grup funkcjonalnych i odpowiadających im rodzajów podstawowych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42053:1991 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Urządzenia pneumatyczne analogowe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 31-05-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Zastępuje PN-M-42001:1974 - wersja polska, PN-M-42053:1976 - wersja polska
ICS 25.040.40