PN-M-42325:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy do pomiaru i przetwarzania różnych ciśnień -- Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze i próbne

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych (3) oraz ustalono: wartości liczbowe nominalnych zakresów różnic ciśnień oraz wartości liczbowe ciśnień roboczych i próbnych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42325:1983 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy do pomiaru i przetwarzania różnych ciśnień -- Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze i próbne
Data publikacji 29-03-1983
Data wycofania 11-10-2006
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Zastępuje PN-M-53530:1972 - wersja polska
ICS 17.100, 25.040.40