PN-M-34033:1979 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Rurociągi pary i wody -- Obliczanie grubości ścianek rur

Zakres

Przedmiotem normy są zasady obliczania grubości ścianek rur prostych i łuków gładkich o przekroju kołowym przeznaczonych do budowy rurociągów pary i wody poddanych długotrwałemu statycznemu działaniu ciśnienia wewnętrznego i dodatkowym obciążeniem zewnętrznym występującym w instalacjach rurociągowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-34033:1979 - wersja polska
Tytuł Rurociągi pary i wody -- Obliczanie grubości ścianek rur
Data publikacji 02-04-1979
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Zastępuje PN-M-34033:1972 - wersja polska
ICS 23.040.01