PN-M-02108:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tolerancje i pasowania -- Tolerancje wymiarów powyżej 10000 do 40000 mm

Zakres

Ustalono tolerancje normalne (IT) wymiarów wewnętrznych, zewnętrznych, mieszanych i pośrednich w zakresie powyżej 10000 do 40000 mm, przeznaczone do stosowania w ogólnej budowie maszyn. Wartości tolerancji są odniesione do warunków w temperaturze 20 stopni C. Rozróżnia się 13 klas dokładności oznaczonych symbolami cyfrowymi od 5 do 17 w kierunku dokładności malejącej. Podano zasady obliczania wartości tolerancji i ich zaokrąglania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02108:1984 - wersja polska
Tytuł Tolerancje i pasowania -- Tolerancje wymiarów powyżej 10000 do 40000 mm
Data publikacji 29-06-1984
Data wycofania 31-07-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
ICS 17.040.10